cats

UWAGA! Czaple monitorowane!
Zgodnie z wolą mieszkańców wsi Czaple, na zebraniu wiejskim w dniu 15 września 2017 roku, w związku z modernizacją placu OSP, część środków sołeckich została przeznaczona na jego monitoring. Od końca kwietnia trwają tam prace budowlane, od dziś rozpoczynają się prace montażowe i wykończeniowe. Cała inwestycja pn. „Tematyczne miejsce turystyczne” jest warta ponad 100 tysięcy złotych (finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), a zakończenie jej budowy planowane jest na początek czerwca. Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i miejsca oraz jego trwałość, zgodnie z decyzją sołectwa, monitoring został już zamontowany.