Po dwóch spotkaniach warsztatowych, z których pierwsze odbyło się w Czaplach, drugie w Wojcieszynie - obie wsie z gminy Pielgrzymka zakwalifikowały się do projektu "Wioski z pomysłem" - mamy już dwie nowe wsie tematyczne. Po burzliwych warsztatach i zażartych dyskusjach, patrząc na zasoby wsi i pomysły dot. rozwoju miejscowości nazwy wsi zostały przyjęte.

Czaple – Wioska Piasku i Kamienia

a Wojcieszyn – Wioska Don Kichota.

Zapraszamy na stronę poświęconą Wioskom Tematycznym, tan znajduje się fotogaleria -->> Wioski z Pomysłem