Prawie trzy godziny trwały dzisiejsze obrady Kapituły Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013, podczas których spośród 31 propozycji nominowano do tytułu pięć kandydatur. Nie było łatwo. Wiele osób z rozpatrywanej listy może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami w roku ubiegłym. Przewodniczący Kapituły - Mirosław Kopiński musiał zarządzić dwie dogrywki w głosowaniu, aby ustalić ostatecznie, że do tytułu zostali nominowany.

Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy - pani sołtys wsi Wojcieszyn i jej mąż - działacz społeczny, a zawodowo dyrektor ZOKiR, za nadanie Wojcieszynowi charakteru wsi tematycznej przez oryginalne skojarzenie dotychczasowej walki grupy mieszkańców z farmą wiatrową z ideą Don Kichota. Wojcieszyn jako Wioska Don Kichota to nadzieja na zjednoczenie mieszkańców wokół działań, które mają na celu wypromowaniu wsi, zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej, a w rezultacie poprawy jakości życia.

Stanisław Kubicz i Urszula Regulska - kierownictwo Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy Rota, za promowanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym nurtu patriotycznego, organizację wielu koncertów, które uświetniły obchody rocznic oraz świąt.

Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak - działacze społeczni, propagatorzy epoki napoleońskiej, za wkład w upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kampanii napoleońskiej 1813 r. w dorzeczu Kaczawy, organizację szeregu imprez plenerowych, odczytów, za odnowienie pomnika w Jerzmanicach Zdr. upamiętniającego bitwę o Złotoryję w 1813 r.

Marzena i Ewelina Szkutnik - działaczki społeczne z Czapli, za działania, które doprowadziły do stworzenia z Czapli tematycznej Wioski Piasku i Kamienia, a także przyczyniły się do wyróżnienia wsi Czaple w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013" w kategorii najlepszy start w odnowie wsi.

Aneta Wasilewska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, za umiejętne wykorzystanie wielkiej pasji w pracy zawodowej, dzięki czemu kierowana przez nią placówka była w 2013 r. jest cały czas znaczącym centrum kultury dla całej ziemi złotoryjskiej.

Wszystkim nominowanym gratulujemy. Wszystkim zgłoszonym do Wyborów - dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności w 2013 r.

25 lutego Kapituła zbierze się po raz trzeci w tym roku, żeby spośród tych pięciu kandydatur wyłonić Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013. Czy tytuł przypadnie jednej osobie, czy duetowi - niedaleka przyszłość pokaże. Natomiast wynik obrad zostanie podany do publicznej wiadomości dopiero 20 marca na uroczystej gali w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Robert Pawłowski

Źródło: e-legnickie.pl