Ścieżka to minatura "Ścieżki edukacyjno - przyrodniczo - historycznej "Szlakiem Kamiennych Krzyży w Choińcu", znajduje się w Centrum wsi tuż przy Placu OSP.

Wyłożona jest płytami z piaskowca oraz zasypana wokoło żwirem. Na ścieżce zostały zamontowane miniatury krzyży kamiennych znajdujących się na terenie naszego lasu oraz tabliczki informacyjne ze zdjęciami prawdziwych krzyży oraz ich opisem.
Na ścieżce zasadzono różne rośliny od mieszkańców, w jej środku ulokowano sklaniak, nasadzono wrzosy i inne rośliny nektarodajne. 

Teren został po części ogrodzony, postawione zostały również ławki z drewna.

Ścieżka powstała dla tych turystów, którzy nie są w stanie przebyć 15to kilometrowego Szlaku Kamiennych Krzyży w Choincu/Czaplach, który łączy aż siedem kamiennych krzyży, w tym kilka pokutnych.

Czaple1 11

 zdjęcie1675. Mini ścieżka Krzyży