Gmina Pielgrzymka

Zadania publiczne - Gmina Pielgrzymka

  • Stowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością od 2012 roku składa ofertę na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Wojta Gminy Pielgrzymka na http://lzs.czaple.info/pliki/HERBmaly.gifzadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu- obręb Czaple - sekcja piłka nożna.

    Dotacja przeznaczona w całości na funkcjonowanie klubu sportowego LZS Czaple, od tego czasu otrzymaliśmy środki :

  •  - W 2012 roku stowarzyszenie otrzymało środki od Gminy Pielgrzymka w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 8 000,00 zł,
  • - W 2013 roku stowarzyszenie otrzymało środki od Gminy Pielgrzymka w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 7 000,00 zł,
  • - W 2014 roku stowarzyszenie otrzymało środki od Gminy Pielgrzymka w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 9 500,00 zł,