Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

logo czaple noweStowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością
W dniu 28.12.2011 roku. postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy. Stowarzyszenie Czaple Wieś z Przyszłością zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000405831.

Stowarzyszenie powołane zostało przez mieszkańców naszej miejscowości by móc łatwiej realizować inicjatywy, pomysły związane z rozwojem i promocją miejscowości Czaple w jak najszerzej rozumianym zakresie społeczno-gospodarczym. Od 2013 roku, prowadzi także Wioskę Piasku i Kamienia.
Funkcjonuje na podstawie statutu, z władzami w postaci Zarządu.


 1/ Władze Stowarzyszenia Czaple - Wieś z Przyszłością

Zarząd:zarzad

1.     Tomasz Nowalski - Prezes

2.     Sylwester Abramek - Wiceprezes

3.     Ewelina Szkutnik - Skarbnik

4.     Halina Sieniuta – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

1.      Anna Abramek

2.      Marzena Szkutnik

3.      Janusz Puchalski


2/ Członkowie Stowarzyszenia:


1. Tomasz Nowalski

2. Sylwester Abramek

3. Halina Sieniuta

4. Ewelina Szkutnik

5. Janusz Puchalski

6. Anna Abramek

7. Marzena Szkutnik

8. Paulina Sieniuta

9. Bogdan Sieniuta

10. Kacper Abramek

11. Daniel Serafin

12. Adam Kostrzewa

13. Zbigniew Czarnecki

14. Barbara Dybał

15. Joanna Szkutnik

16. Józef Nowalski

17. Piotr Leśniak

18. Ewa Leśniak


3/ Statut Stowarzyszenia statut
Rozdział I 
- Postanowienia ogólne,
Rozdział II,
- Cele i środki na działania,
Rozdział III,
- Członkowie - prawa i obowiązki,
Rozdział IV,
- Organy Stowarzyszenia,
Rozdział V,
- Majątek i fundusze,
Rozdział VI,
- Likwidacja stowarzyszenia,
Rozdział VII,
- Postanowienia końcowe.