Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu

Szlak kamiennych krzyży

Obraz1

Oto krótki wirtualny spacer, który zachęca to odwiedzania ścieżki: