Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

PO KL

logo efs

1/  W.I.E.Ś. - Wiedza Informacja Edukacja Świadomość

 
Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-066/12
Tytuł projektu : „W.I.E.Ś. - Wiedza Informacja Edukacja Świadomość”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 44 964,19 zł
Czas realizacji : 01 wrzesień 2012 - 30 czerwiec 2013


Harmonogram zadań:
1. Adaptacja pomieszczenia - wrzesień 2012
2. Warsztaty malarskie - wrzesień- październik 2012
3. Edukacja kulturalna - grudzień 2012 - styczeń 2013
4. Feriada - styczeń - luty 2013
5. Edukacja artystyczna - marzec 2013
6. Edukacja dla sportu - listopad 2012 - maj 2013
Grupa docelowa : mieszkańcy wsi Czaple oraz z terenu Gminy Pielgrzymka - w sumie 60 uczestników


2/ AKTYWNI MY
Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-067/12

Tytuł projektu : „Aktywni My”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 42 510,00 zł
Czas realizacji : 01 stycznia 2013 - 30 czerwca 2013


UWAGA HARMONOGRAM SZKOLEŃ :
- Praca w grupie - 25.01.2013 / 15.02.2013 / 22.05.2013
- Pisanie projektów FIO - 15.03.2013
- Księgowość w NGO
- Komunikacja i autoprezentacja - 10.04.2013 / 17.05.2013
- Wyjazd studyjny - 7-9.06.2013

Lista zrekrutowanych uczestników ----- >


Grupą docelową są członkowie Stowarzyszenia Czaple Wieś z Przyszłością, Grupy Odnowy Wsi oraz Rada Sołecka – najaktywniejsi Mieszkańców  Wsi (tj. 22 osób, 7 mężczyzn) oraz osoby z zarządu, zajmujące się księgowością w stowarzyszeniach z ternu naszej Gminy – w sumie 10 osób (8K)-w tym 2 z Stowrzyszenia Czaple - Wieś z Przyszłością. W razie problemu z rekrutacją Uczestnikami będą aktywne osoby z innych miejscowości z terenu Gminy Pielgrzymka.

plakat kapitał - Aktywni MY maly


do pobrania:

- Regulamin rekturacji,

- Załącznik nr 1 do regulamnu rekrutacji - formularz zgłoszenia uczestnika,

- Załącznik nr 2 do regulamnu rekrutacji -deklaracja uczestnictwa,

- Załącznik nr 3 do regulamnu rekrutacji -oświadczenia,

- Załącznik nr 4 do regulamnu rekrutacji -zgoda na wykorzystnie wizerunku,


 3/ „Uczymy się żyć zdrowo i nieć pomoc innym”

 Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-305/12
Tytuł projektu : „Uczymy się żyć zdrowo i nieć pomoc innym”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 29 293,75 zł
Czas realizacji : 01 lutego  2013 - 31 sierpnia 2013


Celem projektu jest
Poprawa warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz wzrost aktywności mieszkańców Sołectwa Czaple i Gminy Pielgrzymka poprzez upowszechnianie zdrowego trybu życia i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród 40 uczestników projektu przez 7 m-cy.
Cele szczegółowe to :
- zwiększenie dostępu do edukacji sportowej dla 15 chłopców i 15 ,
- wzrost świadomości w zakresie zdrowego trybu życia u 30 U w okresie 7 miesięcy,
- wzrost umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 20 mieszkańców wsi Czaple mężczyzn w okresie 7 miesięcy.


Plakat niebiseki 1


Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne:

doc- Regulamin rekturacji,

doc- Załącznik nr 1 do regulamnu rekrutacji - formularz zgłoszenia uczestnika,

doc- Załącznik nr 2 do regulamnu rekrutacji -deklaracja uczestnictwa,

doc- Załącznik nr 3 do regulamnu rekrutacji -oświadczenia,

doc Załącznik nr 4 do regulamnu rekrutacji -zgoda na wykorzystnie wizerunku,


W projekcie prowadzone będą następujące zadania:
Zadanie 1. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach .                      

Termin realizacji luty – marzec 2013.
Liczba uczestników – 20 osób.

Zadanie 2. Edukacja dla sportu
Treningi piłki nożnej dla 15 chłopców i 15 mężczyzn.
Termin kwiecień - sierpień 2013.
Liczba uczestników – 30 osób.

Zadanie 3.Podsumowanie projektu.
Podsumowanie projektu promujące zdrowy styl życia oraz pokazujące umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy połączone z turniejem piłkarskim o puchar Sołtysa.
Termin - sierpień 2013.
Liczba uczestników – 40 osób.