Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego (altany wolnostojącej)

W dniu 27.08.2018 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim  na realizację Inwestycji w ramach projektu " Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego (altany wolnostojącej) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 70 000 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowy obiekt turystyczny – z bali oraz wyposażony w gabloty do ekspozycji wystawy geologii lokalnej.

 

ZAPYTANIE-NR-3-PROW-2018-ALTANA-I-WYPOSAŻENIE

protokół_z_przebiegu_postępowania_3_PROW_2018.pdf