Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego"

Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" - w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 27.07.2017 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację Inwestycji w ramach projektu " Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" - w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 50 000 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". W wyniku realizacji inwestycji powstanie we wsi szlak geologicznegy pn. "Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu regionu Krainy Wygasłych Wulkanów", przy współpracy z geologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego zostanie opracowany przewodnik geologiczny po górze Kopka, który zostanie przetłumaczony na język angielski, czeski oraz niemiecki. Najważniejsze informacje znajdą się na tablicach, które zostaną zamontowane na trasie szlaku, jego początek będzie znajdował się na Kamiennym Skwerku, następnie trasa będzie wiodła przez Kamieniołom B, Oczko Szmaragdowe oraz Kamienną Bramę. Oprócz tablic w ramach projektu zostanie wykonana animacja pn. Od morza kredowego do Wioski Piasku i Kamienia" oraz zostaną zakupione audioprzewodniki, za pomocą których będzie można zwiedzać szlak samodzielnie. Dostępne języki to : angielski, niemiecki i czeski.