Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

PROW 2014-2020

logotypyTEMATYCZNE MIEJSCE TURYSTYCZNE W WIOSCE PIASKU I KAMIENIA

W dniu 23.02.2018 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim  na realizację Inwestycji w ramach projektu "Tematyczne miejsce turystyczne w Wiosce Piasku  i Kamienia" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 110 241 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". W wyniku realizacji inwestycji powstanie Tematyczne miejsce turystyczne, czyli utwardzony płytami z piaskowca oraz żółtą kostką plac, na którym staną dwie altany z bali oraz grill z dwoma rusztami także palenisko. Ponadto znajdą się tu stoliki i ławki z piaskowca, kosze na śmieci z piaskowca oraz ławostoły drewniane, a scena zostanie zadaszona.

ZAPYTANIE NR 1/PROW/2018 Z DNIA 12.03.2018

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA