Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Poprawa bazy sportowej

tabliczka poprawa bazy sportowejPiłkochwyty i remont szatni sportowej

 W dniu 02.06.2014 roku LZS Czaple/Stowarzyszenie Czaple - Wieś z Przyszłością podpisało umowę z  umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizucznej i sportu w 2014 roku realizowanych przez organizację pozarządowe na dofinansowanie zakupu piłkochwytów i remontu szatni dla zawodników w ramach projektu "Poprawa bazy sportowej w miejscowości Czaple - prace remontowe szatni i montaż piłkochwytów. Kwota dotacji wyniosła 13 000 zł, wartość całego projekt to 16 227 zł, w tym 1700 zł wkladu finansowego a 1527 zł wkład niefinansowy - prace remontowe i montażowe , koordynacja i rozliczenie projektu - wolontariat.


Wiaty stadionowe

W dniu 19 czerwca 2013 roku podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizucznej i sportu w 2013 roku realizowanych przez organizację pozarządowe na dofinansowanie zakupu wiat sportowych dla zawodników w ramach projektu "Poprawa bazy sportowej w miejscowości Czaple. Kwota dotacji wyniosła 4000 zł, wartość całego projektu to 5805 zł, w tym 400 zł wkladu finansowego, a 1440 zł to wkład niefinansowy - prace montażowe , koordynacja i rozliczenie projektu - wolontariat.