Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

 Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi to konkurs corocznie ogłaszany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” . Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Dotyczy realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.


W dniu 2 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2013 roku.

Nasze Stowarzyszenie dostało dotacje w wysokości 4990,00 zł na zakup :

- podwójnej gabloty informacyjnej,
- tablicy pamiątkowej dla LZS Czaple,
- 3 flag (LSZ Czaple, Stowarzyszenie Czaple Wieś z Przyszłością oraz KGW(Czaplanki),
- torby lniane,
- ulotki z mapą wsi,
- kalendarze,
- butony,
- parasole.


w 2012 roku...

... na wydanie gadżetów jako sposobu na promocję wsi oraz zaprojektowanie i zamontowanie 3 tabliczek informacyjnych o akcji Sadzenia Drzewek w której brali udział mieszkańcy Czapli. Kwota dofinansowania wyniosła 3345,00 zł wkład własny 376,98zł

Wydano następujące materiały promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej:

- tabliczka stojąca A3 - 3 szt.
- baner - 1 szt.
- roll- up - 1 szt.
- breloczek - 50 szt.
- moneta - 70 szt.
- kubek szklany - 30 szt.
- notes - 30 szt.
- zegar - 1 szt.
- koszulka - 20 szt.
- zakładka - 70 szt.
- smycz - 40 szt.


Roll-up:

Zakładka:


Baner:

Moneta:


Brelok:


Kubek szklany:


Notes:


Zegar:


Koszulka:

Smycz:


w 2011 roku...

... na dożynki Gminne w Czaplach. Otrzymana kwota to 4920 zł, przy wkładzie własnym 540 zł (zapewniły Zespoły Folklorystyczne Gminy Pielgrzymka). Z dotacji zakupiliśmy : nagrody dla grup wieńcowych - termosy, nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach (zabawki), nagrody w turnieju sołectw (drzewka i krzewy ozdobne), nagroda za wygranie konkursu na logo wsi (pen drive) =, wynajem toalet, wynagrodzenie osoby prowadzącej część artystyczną, a ponadto :
- zaprojektowanie logo wsi,
- zaprojektowanie baneru na dożynki,
- wydruk 3 rodzajów roll - up promujących wieś,
- wydruk 80 sztuk kalendarzy z fotografiami wsi,
- zaprojektowanie i wydruk 4 rodzajów pocztówek,
- zaprojektowanie i wydruk 70 plakatów dożynkowych,
- zaprojektowanie i wydruk 100 zaproszeń dożynkowych.

  :

Kalendarz :


Pocztówki :
w 2010 roku .....

... na wydanie widokówek, jako sposobu na promocję wsi. Zaprojektowane zostało 8 wzorów kartek zawierających zdjęcia o różnej tematyce – panoramy, krajobrazy, mieszkańcy, LZS, OSP, Zespół Folklorystyczny i inne. Kartki są dystrybuowane na imprezach organizowanych na terenie gminy Pielgrzymka. Kwota dofinansowania wyniosła 900 zł. Wkład własny zapewniło Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka.


w 2009 roku :

.. na zaprojektowanie tablicy informacyjno – historycznej, która zawiera mapę miejscowości wraz z jej zapomnianym podziałem na kolonie oraz zaznaczonymi miejscami występowania krzyży pokutnych, a także okolicznymi wzniesieniami. Oprócz mapy tablica zawiera szereg fotografii – panoram miejscowości (lasów, łąk itp.) oraz zdjęcia najciekawszych miejsc i zabytków (Kościół, krzyże pokutne, budynki w stylu dawnego budownictwa), także zdjęcia Zespołu Folklorystycznego, OSP oraz LZS Czaple. Tablica została umieszczona przy budynku starej szkoły w Czaplach.

- 2 tzw. „witacze” – które zostały umieszczone przy wjazdach do wiosek, zawierają one nazwę miejscowości oraz panoramy, zdjęcia mieszkańców wsi.

Całkowita wartość projektu – 2570,00 zł, dofinansowanie – 1820,00. Wkład własny w formie darowizny zapewniła firma Z.P.H.U. EKO-ABRAM – Anna Abramek.Roll - up'y"

Tabliczki:

Sołectwo Czaple dzięki uprzejmości i użyczeniu osobowości prawnej przez Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka oraz Zespołów Folklorystycznych Gminy Pielgrzymka już 5-krotnie otrzymało środki w ramach tego konkursu.

 

.