Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Sołecka Strategia Rozwoju

 W związku z uczestnictwem w programie "Odnowa Dolnośląśkiej Wsi" mieszkańcy wsi utworzyli Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Czaple, która została zatwierdzona i jest realizowana przez Sołectwo.

MODERATOR ODNOWY WSI - KRZYSZTOF SZUSTKA

AKTUALIZACJA SSR :

  SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI- 2015 - 2020


SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI na lata 2009-2013
1. Wstęp
2. Analiza zasobów wsi, cz. I,
3. Analiza zasobów wsi, cz. II,
4. Analiza zasobów wsi, cz. III,
5. SWOT - analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi,
6. Analiza potencjału rozwojowego wsi,
7. Program krótkotrmnowy odnowy wsi,
8. Plan i program odnowy wsi na lata 2009 -2015.
9. Wizja wsi Czaple