Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Świetlica Wiejska

Obraz1

Świetlicą Wiejską w Czaplach zarządza Opiekun - Ewelina Szkutnik, zarządzana jest przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce

Opłaty za wynajem Świetlicy Wiejskiej reguluje Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 27 stycznia 2015 roku - do pobrania tutaj_________________________________________

Wyciąg z Zarządzenia : 

 • Nieodpłatnie udostępnia się wszystkie świetlice na:
 • - Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy Pielgrzymka, Radę Gminy Pielgrzyma i Rady Sołeckie.
 • - Zebrania OSP, LZS, KGW, Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pielgrzymka dwa razy w roku.
 • - Imprezy i zabawy organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Pielgrzymce, Szkoły i Rady Rodziców przy szkołach, Rady Sołeckie, KGW oraz Zespoły Folklorystyczne z terenu Gminy Pielgrzymka.
 • - Działalność statutowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce.
 • - Imprezy okolicznościowe niedochodowe typu Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Spotkania Opłatkowe, Dzień Górnika, Dożynki i inne
 • Odpłatnie udostępnia się świetlice m.in. na uroczystości rodzinne tj. wesela, chrzciny, komunie, stypy, urodziny, pokazy i prezentacje
 • ZASADY UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA

  1. Korzystający ze świetlic odpłatnie jest zobowiązany pokrywać koszty eksploatacji wynikające z ustalonego cennika imprez.
  2. Środki uzyskane z wynajmu świetlic stanowić będą dochód Gminy Pielgrzymka.
  3. Korzystanie ze świetlic odbywa się na podstawie złożonego wniosku do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce i zawartej umowy.
  4. O możliwości korzystania decyduje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce.
 • Lp.

  lokalizacja

  obiektu

  uroczystość weselna,

  sylwester, zabawy

  taneczne

  (4 dni)

  chrzciny, komunie,

  urodziny, rocznice,

  stypy itp.

  (2 dni)

  cele komercyjne    

  szkolenia, zajęcia sportowe typu fitness itp.

  (1 godz.)

  spotkania

  handlowe, sprzedaż

  (1 dzień)

  odpłatne

  zajęcia

  edukacyjne,

  dydaktyczne

  (1 godz.)

  6. Czaple 250 zł*

  150 zł*

      100 zł**

  10 zł*** 300 zł*** 5 zł***

* plus opłata za media

** najem w celu organizacji stypy.

*** najem bez użytkowania pomieszczeń kuchennych.

****Opłata za media woda, energia, śmieci i nieczystości ciekłe w kwocie:

1)200 zł - uroczystości 4 dniowe 

2)100 zł – uroczystości 2 dniowe

****Stawka obowiązująca za ogrzewanie od października do marca, którą należy doliczyć do ceny najmu 80 zł (za 4 dni) 40 zł (za 2 dni).

UWAGA !!!

Wszystkie osoby wynajmujące sale na organizację imprez, na których będzie odtwarzana lub grana muzyka zobowiązane są do wykupienia licencji jednorazowej na korzystanie z utworów muzycznych - ZAIKS. Formularz o uzyskanie licencji ---->> pobierz.

Kontakt ZAIKS O/Legnica

ZAiKS. Stowarzyszenie Autorów. Inspektorat terenowy

pl. Słowiański 1 lok.314
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie

tel. 076/ 721-71-42

__________________________________________

Wzór umowy najmu do pobrania tutaj