Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Wioski z pomysłem

http://wioskizpomyslem.pl/images/wl.png

Od 2012 roku realizowany jest na Dolnym Śląsku program WIOSKI Z POMYSŁEM. Celem programu jest nawiązanie współpracy wsi tematycznych z tego regionu oraz  wsparcie organizacji wiejskich w zakresie narzędzie ekonomii społecznej, tworzenia ofert tematycznych i rozwijania przedsiębiorczości wiejskiej. Program ma charakter modelowy i do dnia dzisiejszego jest rozwijany. Staramy się o różne środki na realizację programu oraz na bieżąco prowadzone jest wsparcie doradcze ze strony ekspertów w zakresie oferty miejscowości jak i wspólnej współpracy w ramach sieci Wiosek z Pomysłem. W tej chwili w ramach sieci Wiosek z Pomysłem działa 22 miejscowości, w tym miejscowość Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, strona www sieci - http://wioskizpomyslem.pl/

W ramach realizacji programu odbyły się

  • Warsztaty poświęcone przygotowaniu lokalnych przedsięwzięć ekonomii społecznej
  • Konkurs na „Najciekawsze lokalne przedsięwzięcia ekonomii społecznej”, w którym 18  stowarzyszeń otrzyma środki finansowe na wdrożenie planu inicjatyw w swojej wsi tematycznej
  • Wdrażanie wybranych przedsięwzięć na terenie miejscowości, w której działa stowarzyszenie
  • Konsultacje specjalistyczne, podczas których stowarzyszenia otrzymają pomoc merytoryczną przy wdrożeniu przedsięwzięć
  • Szkolenia specjalistyczne na Edukatora dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi oraz promocji
  • Szkolenia specjalistyczne dot. tworzenia partnerstw międzysektorowych
  • Przygotowanie ulotek ofertowych wsi tematycznych

http://www.wioskizpomyslem.pl/czaple/