PROGRAM OPERACYJNY "KAPITAŁ LUDZKI"

W.I.E.Ś
AKTYWNI MY
POMOC INNYM

W.I.E.Ś.

Wiedza Informacja Edukacja Świadomość

Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-066/12
Tytuł projektu : „W.I.E.Ś. – Wiedza Informacja Edukacja Świadomość”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple – Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 44 964,19 zł
Czas realizacji : 01 wrzesień 2012 – 30 czerwiec 2013


Harmonogram zadań:
1. Adaptacja pomieszczenia – wrzesień 2012
2. Warsztaty malarskie – wrzesień- październik 2012
3. Edukacja kulturalna – grudzień 2012 – styczeń 2013
4. Feriada – styczeń – luty 2013
5. Edukacja artystyczna – marzec 2013
6. Edukacja dla sportu – listopad 2012 – maj 2013
Grupa docelowa : mieszkańcy wsi Czaple oraz z terenu Gminy Pielgrzymka – w sumie 60 uczestników

Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-067/12

Tytuł projektu : „Aktywni My”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple – Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 42 510,00 zł
Czas realizacji : 01 stycznia 2013 – 30 czerwca 2013


UWAGA HARMONOGRAM SZKOLEŃ :
– Praca w grupie – 25.01.2013 / 15.02.2013 / 22.05.2013
– Pisanie projektów FIO – 15.03.2013
– Księgowość w NGO
– Komunikacja i autoprezentacja – 10.04.2013 / 17.05.2013
– Wyjazd studyjny – 7-9.06.2013


Grupą docelową są członkowie Stowarzyszenia Czaple Wieś z Przyszłością, Grupy Odnowy Wsi oraz Rada Sołecka – najaktywniejsi Mieszkańców  Wsi (tj. 22 osób, 7 mężczyzn) oraz osoby z zarządu, zajmujące się księgowością w stowarzyszeniach z ternu naszej Gminy – w sumie 10 osób (8K)-w tym 2 z Stowrzyszenia Czaple – Wieś z Przyszłością. W razie problemu z rekrutacją Uczestnikami będą aktywne osoby z innych miejscowości z terenu Gminy Pielgrzymka.

AKTYWNI MY

UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO I NIEŚĆ POMOC INNYM

Nr ewidencyjny projektu : WND-POKL.09.05.00-02-305/12
Tytuł projektu : „Uczymy się żyć zdrowo i nieć pomoc innym”
Numer konkursu: I/9.5/A/12
Priorytet IX : rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Czaple – Wieś z Przyszłością
Partner: Gmina Piegrzymka
Wartość dofinansowania 29 293,75 zł
Czas realizacji : 01 lutego  2013 – 31 sierpnia 2013


Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz wzrost aktywności mieszkańców Sołectwa Czaple i Gminy Pielgrzymka poprzez upowszechnianie zdrowego trybu życia i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród 40 uczestników projektu przez 7 m-cy.
Cele szczegółowe to :
– zwiększenie dostępu do edukacji sportowej dla 15 chłopców i 15 ,
– wzrost świadomości w zakresie zdrowego trybu życia u 30 U w okresie 7 miesięcy,
– wzrost umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 20 mieszkańców wsi Czaple mężczyzn w okresie 7 miesięcy.

W projekcie prowadzone będą następujące zadania:
Zadanie 1. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach .                      
Termin realizacji luty – marzec 2013.
Liczba uczestników – 20 osób.

Zadanie 2. Edukacja dla sportu
Treningi piłki nożnej dla 15 chłopców i 15 mężczyzn.
Termin kwiecień – sierpień 2013.
Liczba uczestników – 30 osób.

Zadanie 3. Podsumowanie projektu.
Podsumowanie projektu promujące zdrowy styl życia oraz pokazujące umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy połączone z turniejem piłkarskim o puchar Sołtysa.
Termin – sierpień 2013.
Liczba uczestników – 40 osób.

Skip to content