PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MIEJSCE TEMATYCZNE
JASIONKOWA CHATA
ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA

MIEJSCE TEMATYCZNE

W dniu 23.02.2018 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim  na realizację Inwestycji w ramach projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w Wiosce Piasku  i Kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 110 241 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. W wyniku realizacji inwestycji powstanie Tematyczne miejsce turystyczne, czyli utwardzony płytami z piaskowca oraz żółtą kostką plac, na którym staną dwie altany z bali oraz grill z dwoma rusztami także palenisko. Ponadto znajdą się tu stoliki i ławki z piaskowca, kosze na śmieci z piaskowca oraz ławostoły drewniane, a scena zostanie   zadaszona.

W dniu 27.08.2018 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim  na realizację Inwestycji w ramach projektu ” Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego (altany wolnostojącej) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 70 000 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowy obiekt turystyczny – z bali oraz wyposażony w gabloty do ekspozycji wystawy geologii lokalnej.

JASIONKOWA CHATA

ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA

SPACER PO DNIE MORZA KREDOWEGO

Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” – w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 27.07.2017 roku Fundacja HERON podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację Inwestycji w ramach projektu ” Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” – w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 50 000 zł (100% wartości inwestycji) zostały nam przyznane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. W wyniku realizacji inwestycji powstanie we wsi szlak geologicznegy pn. „Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu regionu Krainy Wygasłych Wulkanów”, przy współpracy z geologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego zostanie opracowany przewodnik geologiczny po górze Kopka, który zostanie przetłumaczony na język angielski, czeski oraz niemiecki. Najważniejsze informacje znajdą się na tablicach, które zostaną zamontowane na trasie szlaku, jego początek będzie znajdował się na Kamiennym Skwerku, następnie trasa będzie wiodła przez Kamieniołom B, Oczko Szmaragdowe oraz Kamienną Bramę. Oprócz tablic w ramach projektu zostanie wykonana animacja pn. Od morza kredowego do Wioski Piasku i Kamienia” oraz zostaną zakupione audioprzewodniki, za pomocą których będzie można zwiedzać szlak samodzielnie. Dostępne języki to : angielski, niemiecki i czeski.

Skip to content