NASZE SUKCESY

NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2015

„Najlepiej charakteryzują ja dwa słowa – pozytywna energia, którą daje się tu odczuć na każdym kroku.

Olbrzymia aktywność mieszkańców, liczba zrealizowanych projektów wchodzących w skład oferty wsi tematycznej, kreatywność i innowacyjność projektów, umiejętność współpracy wewnętrznej i zewnętrznej, a także ogromna radość przy realizacji  kolejnych elementów oferty – to najbardziej wyróżniające cechy Czapli i jej mieszkańców.

Jeśli do tego dodamy umiejętność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (w okresie trzech lat stowarzyszenie pozyskało ponad 350 tys. zł) to mamy modelowy przykład Odnowy Wsi”.

(Uzasadnienie wyboru Komisji konkursowej)

NOMINACJA DO NAGRODY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RP

27 maja 2015 roku, delegacja z Czapli na zaproszenie prezydenta miała zaszczyt uczestniczyć w święcie 25lecia Samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie Wioska Piasku i Kamienia otrzymała z rąk prezydenta RP nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna za Pomysł Stworzenia Wioski Piaski i Kamienia – Kamienno-Piaskowego Centrum Wsi. Jest to ogromne wyróżnienie dla miejscowości, Gminy Pielgrzymka oraz regionu. Czaple to jedyny reprezentant naszego województwa w konkursie, warto zaznaczyć, że to także najmniejsza, nominowana do nagrody, miejscowość. Obok znalazły się takie potęgi jak : Dąbrowa Górnicza, Gmina Miejska Kraków, Gmina Miejska Dzierżoniów, Urząd Miasta Puławy, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” w Łodzi, i Teatr Wielki w Cigacicach. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, Inicjatywa została zauważona spośród 115 nadesłanych zgłoszeń, w oczach kapituły to działanie jest wybitnym, nowatorskim i efektywnym działaniem obywatelskim na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.
Skip to content