OFERTA DLA TURYSTÓW

SZLAK GEOLOGICZNY „SPACER PO DNIE MORZA KREDOWEGO”

 

Góra Kopka zbudowana jest z najmłodszego poziomu (płyty) piaskowców kredowych – górnych piaskowców ciosowych. Powstały one w koniaku (ok. 89 milinów lat temu). Poziomy piaskowcowe rozdzielone są od siebie utworami drobnoziarnistymi – mułowcami wapnistymi (nazywanymi często marglami), rzadziej wapieniami i mułowcami krzemionkowymi. To właśnie na mułowcach występujących poniżej górnych piaskowców ciosowych wybudowano miejscowość Czaple.

Od ponad 200 lat w okolicach Czapli geolodzy odnajdowali ślady podwodnego życia, które toczyło się tu miliony lat temu. Płytki, dobrze natleniony zbiornik kredowy zamieszkiwały liczne gatunki małży, krewetek, rozgwiazd, ślimaków, krabów i jeżowców.

Spacer pod nie morza kredowego przyczyni się pogłębienia wiedzy na temat fascynującej przeszłości geologicznej tego obszaru, na niej znajdują się tablice objaśniające budowę geologiczną okolicy.

Ścieżka rozpoczyna się na małym skwerze naprzeciwko świetlicy w Czaplach (tzw. „Kamienny Skwerek”). Utworzono tu też niewielkie lapidarium z blokami piaskowców, w których można oglądać m.in. skamieniałości znalezione w pobliskich kamieniołomach, następnie prowadzi po byłych wyrobiskach i kamieniłomach na górze Kopka. Szlak prowadzi przez Szmaragdowe Oczko, które stało się jedną z największych atrakcji miejsowości, także kamienną ścianę oraz kamienną bramę, która została wpisana to gminnej ewidencji zabytków.

UWAGA ! kamieniołomy na górze Kopka lub żwirownia w Czaplach, do dzisiaj są miejscami, w których prowadzi się wydobycie surowców. Pamiętajmy zatem, aby przed wejściem na teren czynnych kamieniołomów lub żwirowni uzyskać zgodę właściciela i upewnić się, czy nie są tam aktualnie prowadzone prace eksploatacyjne lub rekutywacyjne!

Wędrując po Pogórzu Kaczawskim spotykamy na swojej drodze różne typy i rodzaje minerałów i skał. Każda z nich ma zapisaną w sobie własną, niepowtarzalną historię mówiącą wiele o dziejach tego regionu. Rozszyfrowanie tej historii przynosiło i nadal przynosi geologom wiele satysfakcji, ale ma również istotny wpływ na rozwój gospodarczy. Bogactwa naturalne tej części Dolnego Śląska znane są człowiekowi od najdawniejszych czasów. Kamień służył jako surowiec do wyrobu pierwszych narzędzi, ale przede wszystkim jako budulec dla domostw, budowli obronnych, kościołów. Do dzisiaj zachowały się ślady kamieniołomów, w których eksploatowano kamień na potrzeby małych, lokalnych społeczności. Poczynając od średniowiecza, na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego istniało również kilkadziesiąt kopalń eksploatujących rudy metali. Przed odkryciem złóż miedzi w okolicach Lubina i Polkowic w latach 50. XX wieku, eksploatacja miedzi w okolicach Złotoryi (kopalnie w Leszczynie i Nowym Kościele), a także Grodźca (kopalnia Konrad) zaspokajała 20% rocznego zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. Do dzisiaj na obszarze Pogórza i Gór Kaczawskich eksploatowane są złoża surowców skalnych, głównie na potrzeby przemysłu budowlanego. Jednym z takich złóż jest złoże piaskowców w miejscowości Czaple.

Osady morza kredowego w Czaplach

Skały osadowe wieku kredowego w Sudetach to głównie piaskowce i mułowce, które obecnie tworzą nieciągłą pokrywę na stosunkowo dużym obszarze. Do najpopularniejszych turystycznie obszarów występowania skał kredy w Sudetach należą m.in. Góry Stołowe. W Sudetach Zachodnich są to m.in. okolice Bolesławca, Lwówka Śląskiego, Czapli i Złotoryi. Dość precyzyjny zasięg występowania skał kredowych na tym terenie został wyznaczony już przez geologów niemieckich już w XIX w.

Najbardziej charakterystycznymi utworami kredy w okolicach Lwówka Śląskiego są piaskowce zbudowane w przewadze z ziaren kwarcu – minerału skałotwórczego większości skał występujących w Sudetach. Z piaskowców zbudowane są wydłużone wzniesienia Wzgórz Płakowickich w okolicach Czapli, w tym wzniesienie Kopka górujące nad miejscowością. Góra Kopka zbudowana jest z najmłodszego poziomu (płyty) piaskowców kredowych – górnych piaskowców ciosowych. Powstały one w koniaku (ok. 89 milinów lat temu). Poziomy piaskowcowe rozdzielone są od siebie utworami drobnoziarnistymi – mułowcami wapnistymi (nazywanymi często marglami), rzadziej wapieniami i mułowcami krzemionkowymi. To właśnie na mułowcach występujących poniżej górnych piaskowców ciosowych wybudowano miejscowość Czaple.

Życie na dnie morza

Od ponad 200 lat w okolicach Czapli geolodzy odnajdowali ślady podwodnego życia, które toczyło się tu miliony lat temu. Płytki, dobrze natleniony zbiornik kredowy zamieszkiwały liczne gatunki małży, krewetek, rozgwiazd, ślimaków, krabów i jeżowców.

Omówione wyżej cząstkowe zagadnienia dotyczą tylko niewielkiej części z niezwykłej „georóżnorodności”, z którą można zapoznać się w okolicach Czapli. Spacer pod nie morza kredowego przyczyni się pogłębienia wiedzy na temat fascynującej przeszłości geologicznej tego obszaru.

Zatem…

Miłego spaceru po dnie kredowego morza!

SZLAK KAMIENNYCH KRZYŻY

Złotoryjski Las, otaczający przysiółek wsi Czaple, zwany Choińcem, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze spotkać można aż siedem wolnostojących kamiennych krzyży.

Większość z obiektów to pomniki średniowiecznego prawa, czyli krzyże pojednania (niektórzy stosują jeszcze nazwę – pokutne). Jeden z nich nosi ryt kielni i poziomicy, wyjątkowe przedstawienie na kamiennym krzyżu w Europie. Inne, z XVIII i XIX w., możemy nazwać krzyżami pamięci (pamiątkowymi).

Wyróżniają je ciekawe i obszerne inskrypcje. Charakter niektórych krzyży jest zagadkowy. Oprócz nich zachował się kamień ze starą inskrypcją.

Wszystkie obiekty świadczą o ciekawej i niekiedy tragicznej przeszłości Choińca i Złotoryjskiego Lasu, uczą rozumienia historii, szacunku dla zabytków i tradycji. Każdemu zabytkowi i miejscom widokowym towarzyszą tablice informacyjne

Ścieżka ma długość około 15 kilometrów. Skorzystać można z trzech miejsc odpoczynku – na początku i pośrodku trasy oraz pod szczytem Świątka (wygasły wulkan). Trasa oznaczona jest złotymi krzyżami malowanymi na drzewach a ich ramiona wskazują kierunek wędrówki.

GEOCACHING i QUESTY

 

Zapraszamy do Czapli na zabawę w Geocaching.

W naszej wiosce znajduję się ponad 20 skrytek – tradycyjne, multi, zagadkowe oraz earthcache związane tematycznie z piaskowcem i żwirem.

Kesze sa ukryte w różnych zakątkach naszej miejscowości, w miejscach, które naprawdę warto odwiedzić.

W wiosce Piasku i Kamienia utworzono aż 3 questy. Dwa z nich – geologiczny, hitoryczny mające swoją lokalizację w Centrum wsi, trwają one 15-20 minut.

Aby uatrakcynić naszą ofertę stworzyliśmy 95 minutowy Quest na Szlaku Kamiennych Krzyży, który prowadzi nas przez urokiliwe miejsca położone poza zabudowaniami miejscowości, a brzozową drogą łączy się ze Szlakiem Kamiennych Krzyży i ukazuje piękne zabudowania, warte zobaczenia miejsca Wioski Piasku i Kamienia.

SKALNY OGRÓDEK

 

W samym sercu Wioski Piasku i Kamienia znajduje się Skalny ogródek. Powstał w 2014 roku dzięki zapałowi mieszkańców.

Pod skalny ogródek wybrano zapuszczony, z trawą sięgającą ok. 1,5 m, wielkimi tujami zasłaniającymi światło, ogródek przy świetlicy. Na początek wykonano kilka koszeń trawy, pozbyto się dwóch wielkich tuj. Z jednej mieszkanki Ewelina i Marika wykonały drzewko bonsai, z drugiej pozostał pień, na którym teraz dumnie siedzą Czaple. Po usunięciu trawy, nastąpił moment na zasadzenie roślin (większość z nich otrzymano od mieszkanki z Czapli – Pani Wandy, której pasją jest ogród, a pozostała część została zakupiona za zebrane od mieszkańców pieniądze). Kamień oraz piaskowiec otrzymaliśmy od naszych lokalnych przedsiębiorców za darmo.

Mieszkańcy przywieźli ponad 15 ton kamieni swoimi autami, pożyczonym ciągnikiem z wozem. Pracowali dzień w dzień od rana do wieczora, pomagali nie tylko dorośli, ale i dzieci. Udało się po ok 10 dniach, powstał piękniejszy niż w planach skalny ogród, do którego serecznie zapraszamy !

Skip to content