POPRAWA BAZY SPORTOWEJ

Piłkochwyty i remont szatni sportowej

W dniu 02.06.2014 roku LZS Czaple/Stowarzyszenie Czaple – Wieś z Przyszłością podpisało umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku realizowanych przez organizację pozarządowe na dofinansowanie zakupu piłkochwytów i remontu szatni dla zawodników w ramach projektu „Poprawa bazy sportowej w miejscowości Czaple – prace remontowe szatni i montaż piłkochwytów„.

Kwota dotacji wyniosła 13 000 zł, wartość całego projekt to 16 227 zł, w tym 1700 zł wkladu finansowego a 1527 zł wkład niefinansowy – prace remontowe i montażowe , koordynacja i rozliczenie projektu – wolontariat.

W dniu 19 czerwca 2013 roku podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizucznej i sportu w 2013 roku realizowanych przez organizację pozarządowe na dofinansowanie zakupu wiat sportowych dla zawodników w ramach projektu „Poprawa bazy sportowej w miejscowości Czaple”.

Kwota dotacji wyniosła 4000 zł, wartość całego projektu to 5805 zł, w tym 400 zł wkladu finansowego, a 1440 zł to wkład niefinansowy – prace montażowe , koordynacja i rozliczenie projektu – wolontariat.

Wiaty stadionowe

Skip to content