PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE IDEĘ ODNOWY WSI

2009

2010

2011

2012

2013

Przedsięwzięcia z roku 2013

Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi to konkurs corocznie ogłaszany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Dotyczy wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Dotyczy realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.


W dniu 2 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2013 roku.

Nasze Stowarzyszenie dostało dotacje w wysokości 4990,00 zł na zakup :

– podwójnej gabloty informacyjnej,
– tablicy pamiątkowej dla LZS Czaple,
– 3 flag (LSZ Czaple, Stowarzyszenie Czaple Wieś z Przyszłością oraz KGW(Czaplanki),
– torby lniane,
– ulotki z mapą wsi,
– kalendarze,
– butony,
– parasole.

Przedsięwzięcia z roku 2012

Wydano następujące materiały promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej:

– tabliczka stojąca A3 – 3 szt.
– baner – 1 szt.
– roll- up – 1 szt.
– breloczek – 50 szt.
– moneta – 70 szt.
– kubek szklany – 30 szt.
– notes – 30 szt.
– zegar – 1 szt.
– koszulka – 20 szt.
– zakładka – 70 szt.
– smycz – 40 szt.

Przedsięwzięcia z roku 2011

na dożynki Gminne w Czaplach. Otrzymana kwota to 4920 zł, przy wkładzie własnym 540 zł (zapewniły Zespoły Folklorystyczne Gminy Pielgrzymka). Z dotacji zakupiliśmy : nagrody dla grup wieńcowych – termosy, nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach (zabawki), nagrody w turnieju sołectw (drzewka i krzewy ozdobne), nagroda za wygranie konkursu na logo wsi (pen drive) =, wynajem toalet, wynagrodzenie osoby prowadzącej część artystyczną, a ponadto :
– zaprojektowanie logo wsi,
– zaprojektowanie baneru na dożynki,
– wydruk 3 rodzajów roll – up promujących wieś,
– wydruk 80 sztuk kalendarzy z fotografiami wsi,
– zaprojektowanie i wydruk 4 rodzajów pocztówek,
– zaprojektowanie i wydruk 70 plakatów dożynkowych,
– zaprojektowanie i wydruk 100 zaproszeń dożynkowych.

Przedsięwzięcia z roku 2010

Zaprojektowane zostało 8 wzorów kartek zawierających zdjęcia o różnej tematyce – panoramy, krajobrazy, mieszkańcy, LZS, OSP, Zespół Folklorystyczny i inne.

Kartki są dystrybuowane na imprezach organizowanych na terenie gminy Pielgrzymka.

Kwota dofinansowania wyniosła 900 zł. Wkład własny zapewniło Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka.

Przedsięwzięcia z roku 2009

.. na zaprojektowanie tablicy informacyjno – historycznej, która zawiera mapę miejscowości wraz z jej zapomnianym podziałem na kolonie oraz zaznaczonymi miejscami występowania krzyży pokutnych, a także okolicznymi wzniesieniami.

Oprócz mapy tablica zawiera szereg fotografii – panoram miejscowości (lasów, łąk itp.) oraz zdjęcia najciekawszych miejsc i zabytków (Kościół, krzyże pokutne, budynki w stylu dawnego budownictwa), także zdjęcia Zespołu Folklorystycznego, OSP oraz LZS Czaple. Tablica została umieszczona przy budynku starej szkoły w Czaplach.

– 2 tzw. „witacze” – które zostały umieszczone przy wjazdach do wiosek, zawierają one nazwę miejscowości oraz panoramy, zdjęcia mieszkańców wsi.

Całkowita wartość projektu – 2570,00 zł, dofinansowanie – 1820,00. Wkład własny w formie darowizny zapewniła firma Z.P.H.U. EKO-ABRAM – Anna Abramek.Roll – up’y”

Sołectwo Czaple dzięki uprzejmości i użyczeniu osobowości prawnej przez Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka oraz Zespołów Folklorystycznych Gminy Pielgrzymka już 5-krotnie otrzymało środki w ramach tego konkursu.

Skip to content